Deri më datën 15 Shtator çdo qytetar që ka një pronë të tij duhet ta vetëdeklarojë atë në një pikat e ujësjellës kanalizimeve pasi taksa e pronës do të mblidhet tek fatura e ujit.  

Në çdo pikë të ujësjellësit qytetarët kanë të publikuar dokumentat që duhet të paraqesin si

Taska E Shtepive Te Fatura E Ujit

Kopjen e kartës së identitetit,

Çertifikata e pronësisë me kartelën e pasurisë,

Kontratë shit-blerjeje apo dhe vetëdeklarimi te Aluizmi,

si dhe librezën e ujit apo një fature UKT.

Ujësjellës kanalizime Tiranë thotë se gjatë proçesit të vetëdeklarimit kryhet edhe përllogaritja e taksës vjetore për ndërtesën. 

Në rast se vlera e vetëdeklaruar nga taksapaguesi rezulton e ndryshme nga vlera e llogaritur me çmim e vlerësuar, të përcaktuar në metodologjinë e miratuar me vendim të datës 07 Mars 2018 si vlerë e bazës së taksës do të merret vlera më e lartë. 

Baza e llogaritjes së taksës së ndërtesës është sa 0.05% e vlerës së banesës për qytetarët dhe 0,2% për bizneset. Të përjashtuar nga kjo taksë janë pasuritë e paluajtshme ndërtesa që përdoren si banesa sociale, ndërtesat që përdoren nga komunitetet fetare, ndërtesat e banimit të deklaruara si vendbanim nga kryefamiljarët që përfitojnë vetёm pension pleqërie, si dhe ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që trajtohen me ndihmë ekonomike.

 

Burimi, Ballkanweb 27.08.2019

 

Kontolli i Lartë i Shtetit ka sqaruar se rritja e çmimeve të pasurive të paluajtshme në nivele që ato bëhen të papërballueshme mund të keqalokojë fondet dhe të krijojë një efket zinxhir në ekonomi me shfaqejn e flluskave.

Në një raport që adreson kryesisht efektivitetin e programeve të banesave sociale KLSH ndalet edhe tek tregu i banesave në përgjithësi dhe përballueshmëria e blerjes së tyre. “Tregu i banesave lidhet drejtpërsëdrejti me “produktin” që përbën në fakt strehimin social, e cila është banesa, mungesa e së cilës përbën burimin e të qenit i pastrehë.

Sa herë që një shtet përfshihet në kriza politike, që shoqërohen me pasiguri për të ardhmen, monedha e vendit është ajo që e pëson, duke u nënçmuar në raport me valutat kryesore.

Por në Shqipëri po ndodh e kundërta. Kriza politike, që ka mbërthyer vendin prej muajsh dhe që sa vjen e po bëhet më e fortë dhe pa rrugëdalje në horizont, nuk po ndikon monedhën vendase, po atë të përbashkët.

Ndërtimi në Tiranë arrin pikun, çfarë do të ndodhë me çmimet

Ndërtimet e reja në Tiranë kanë arritur pikun dhe çmimet në zonat e preferuara variojnë nga 2600-4000 euro/m2…

Çmimet e pasurive të paluajtshme në bregdet janë rritur këtë pranverë, veçanërisht në Sarandë, ku një metër katror shkon deri në 3,000 euro. Agjencitë kryesore të pasurive të paluajtshme thonë se kërkesa për prona në bregdet është rritur, ndonëse të huajt kanë njëfarë stepje krahasuar me një vit më parë. Cilat janë zonat e preferuara të shqiptarëve dhe si e ka zgjuar sërish interesin për Durrësin dhe Vlorën përmirësimi i infrastrukturës…

Nga Ledina Loga

Pranvera është sezoni më intensiv i punës për agjencitë e pasurive të paluajtshme veçanërisht, ato që janë të fokusuara në zonat e bregdetit.

 +355 4 4809606 +355 672053361

Rruga Sami Frasheri, Prane selise se LSI, zona Bllok, Tirane.

Email: tiranarealestate@gmail.com; Skype: tirana.real.estate